Podrška

Garancija

Elektronski aparati VECOM, kupljeni od 1.1.2015 godine nadalje, imaju dvogodišnju garanciju. Kao i do sada, dvogodišnja garancija vredi ukoliko se servisna usluga vrši samo na temelju overenog garantnog lista i računa o kupovini aparata, odnosno da vrede svi opšti uslovi koji su navedeni u garantnom listu koji je priložen svakom aparatu.

Razmišljajte i o budućnosti. Ne zaboravite na garanciju, koju vam može obezbediti samo dokazani kvalitet. Ne zaboravite na stručnu servisnu mrežu, koja će biti uz vas i danas i sutra, ali i dugi niz godina u kojima vaš aparat mora da radi savršeno.

SERVIS

Osnovna postprodajna delatnost je:
• Kvalitetno održavanje aparata VECOM u garantnom i postgarantnom roku.

Za sve kupljene aparate, u garantnom I postgarantnom roku, nudimo vam:
• Stručnu ugradnju originalnih rezervnih delova jer se samo na taj način može osigurati kvalitet i dugovečnost aparata.

Originalni rezervni delovi VECOM

Što su to originalni rezervni delovi VECOM?

To su samo oni rezervni delovi koji su prošli postupak ulazne kontrole VECOM. Tamo se prema jednakim tehnološkim postupcima kao za sastavne delove, koji se u procesu proizvodnje ugrađuju u gotove proizvode odnosno aparate, proverava njihov kvalitet i prihvatljivost.

Zašto se odlučiti za kupovinu tih delova?
Jer osiguravaju kvalitet, funkcionalnost, pouzdanost, trajnost, sigurnost I ekološku prihvatljivost i prepoznatljivost.