POLITIKA PRIVATNOSTI

1. Opšte

Vecom Beauty System d.o.o., u daljem tekstu Vecom, poštuje privatnost svakog lica koje poseti naš veb sajt. Želeli bismo da Vas informišemo o tipu podataka koje Vecom prikuplja i o načinu na koji se ti podaci koriste. Takođe ćete saznati i kako možete da proverite tačnost informacija i da se postarate da Vecom te podatke izbriše. Podaci se prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka u zemlji u kojoj se nalazi nadležno odeljenje za obradu podataka. Preduzimamo sve neophodne mere da bismo obezbedili puno poštovanje tih zakonskih propisa.

Ovo saopštenje o zaštiti privatnosti ne odnosi se na veb sajtove kojima se može pristupiti sa linkova naznačenih na Vecom-ovim veb sajtovima.

2. Prikupljanje, upotreba i obrada podataka o ličnosti

Prikupljamo podatke koji se odnose na konkretnu ličnost radi obrade i korišćenja samo ako dobrovoljno odlučite da unesete te podatke ili izričito date svoj pristanak na to. Kada date tu vrstu saglasnosti, prihvatate sledeće uslove korišćenja.

Kada posećujete naš veb sajt, neki podaci se automatski skladište na našim serverima shodno potrebama upravljanja sistemom, odnosno u statističke svrhe ili u cilju izrade rezervne kopije (backup). Ti podaci obuhvataju ime Vašeg internet provajdera, u nekim slučajevima Vašu IP adresu, verziju Vašeg softverskog pretraživača (browser), operativni kompjuterski sistem koji je korišćen da bi se pristupilo našem veb sajtu, veb sajt koji Vi koristite da biste nas posetili, veb sajtove koje posećujete dok ste u kontaktu sa nama i, ukoliko je to u datoj situaciji primenljivo, sve reči na osnovu kojih ste pretraživali da biste došli do našeg veb sajta. U zavisnosti od okolnosti, iz tih podataka se možda mogu izvući izvesni zaključci o nekim posetiocima veb sajta. Međutim, u tom kontekstu ne koriste se nikakvi podaci o ličnosti. Ovi podaci koriste se isključivo pošto su anonimno uneti. Ako Vecom prenese podatke bilo kom spoljnom provajderu, biće preduzete tehničke ili organizacione mere koje jemče da će taj prenos podataka biti izvršen u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako nam dobrovoljno dostavite podatke o svojoj ličnosti, mi te podatke nećemo koristiti, obrađivati niti preneti izvan okvira dopuštenih zakonom ili onih okvira koje Vi sami definišete u svojoj izjavi saglasnosti. Pored toga, mi ćemo vaše podatke dostaviti samo ukoliko smo u obavezi da to učinimo na osnovu zvaničnog ili sudskog naloga.

Sve eventualne promene u ovom saopštenju o čuvanju privatnosti biće objavljene na ovoj stranici. To vam omogućuje da se u blagovremeno obavestite o tome koje podatke skladištimo i na koji način prikupljamo i koristimo te podatke.

 3. Bezbednost

Vecom će Vaše podatke uskladištiti potpuno bezbedno i zato će preduzeti sve mere neophodne za zaštitu Vaših podataka od gubitka, zloupotrebe ili promena. Vecom-ovi ugovorni partneri koji imaju pristup Vašim podacima da bi Vam u ime Vecom-a pružili određenu uslugu imaju ugovornu obavezu da sve te podatke drže u tajnosti i ne mogu ih koristiti ni u kakve druge svrhe. U nekim slučajevima, biće neophodno da Vaše upite dostavimo Vecom-ovim podružnicama. I u tim slučajevima Vaši podaci će biti tretirani kao poverljivi.

4. Podaci o ličnosti koji se odnose na decu

Vecom ne želi da prikuplja podatke o deci mlađoj od 14 godina. Tamo gde je to neophodno, Vecom će na odgovarajućem mestu izričito skrenuti pažnju deci da ne treba da dostavljaju Vecom-u podatke o svojoj ličnosti. Ako roditelji ili drugi pravni staratelji otkriju da su deca koja su pod njihovim nadzorom dostavila Vecom-u podatke o ličnosti, zahtevamo da nas ti roditelji odnosno staratelji bez odlaganja kontaktiraju na donju adresu (videti dole, tačka 6) ako žele da ti podaci budu izbrisani. Onda ćemo se bez odlaganja, postarati da ti podaci budu izbrisani.

5. “Cookies”

Da bismo olakšali korišćenje našeg veb sajta, primenjujemo sistem “cookies”. To su male jedinice podataka koje su neophodne za korišćenje našeg veb sajta, a Vaš pretraživač (browser) ih privremeno skladišti na hard disku Vašeg kompjutera. Informacije sadržane u “cookies” služe, između ostalog, pre svega za poboljšanu navigaciju i omogućuju da se naš sajt bez teškoća koristi. “Cookies” koje mi koristimo ne sadrže nikakve uskladištene podatke o ličnosti. Većina pretraživača automatski prihvata “cookies”. To možete izbeći ako promenite način na koji je podešen (settings) Vaš pretraživač. “Cookies” koje su uskladištene u Vašem računaru možete u svakom trenutku ukloniti tako što ćete izbrisati privremene internet fajlove (“Tools/Extras”-“Internet options” na traci pretraživača).

6. Vaše želje i zahtevi / službenik zadužen za zaštitu podataka

Uskladištene podatke Vecom će izbrisati po isteku zakonskog roka ili po isteku ugovornog predviđenog roka skladištenja, ili ukoliko oni Vecom-u više nisu potrebni. U svakom trenutku Vi, razume se, možete zatražiti da podaci koji se odnose na Vas budu izbrisani. Takođe imate pravo da u svakom trenutku povučete pristanak koji ste dali za buduću obradu podataka o vašoj ličnosti. U takvim slučajevima, ako imate bilo kakvu drugu želju u vezi sa podacima koji se odnose na Vašu ličnost, molimo Vas da dostavite e-mail uz pomoć forme na “Kontakt” stranici.

Takođe Vas molimo da nas na ovaj način kontaktirate ako želite da saznate da li smo prikupili neke podatke o Vama i, ako jesmo, koji su to podaci. Postaraćemo se da smesta odgovorimo na Vaše pitanje.

7. Facebook društveni dodaci

Naša internet stranica bi mogla imati dodatke (plug-ins) društvene mreže facebook. com, kojim upravlja Facebook Inc., 1601 S California avenija, Palo Alto, CA 94303, SAD (Facebook).

Konkretno, to bi mogli biti dodaci Facebook “Like” odnosno “Dopada mi se” taster. Ako pristupite nekoj od naših internet stranica koja je opremljena takvim dodacima, vaš internet pretraživač će uspostaviti direktnu vezu sa Facebook serverom i dodatak će biti prikazan na ekranu kroz komunikaciju sa vašim pretraživačem. Dodatak će obavestiti Facebook server koju ste od naših internet stranica posetili. Ako imate profil na Facebook-u i ulogovani ste na korisnički nalog na Facebook-u, kada posetite našu internet stranicu, Facebook će preneti ovu informaciju vašem korisničkom nalogu na Facebooku.

Koristeći bilo koju od funkcija dodataka (npr. klikom na Like taster, ili ostavljanjem komentara), ova informacija će biti takođe preneta na vaš korisnički nalog na Facebooku.

Dodatne informacije o prikupljanju i upotrebi podataka od strane Facebook-a o pravima i mogućnostima zaštite vaše privatnosti u ovom kontekstu, možete pronaći u informacijama o zaštiti podataka na Facebooku.

Kako bi sprečili da Facebook poveže posetu našoj internet stranici sa vašim koriničkim nalogom na Facebooku, morate se izlogovati sa Facebook naloga pre nego što posetite našu internet stranicu.

This site is registered on wpml.org as a development site.